మండు వేసవి అంటే ఇదేనేమో.. అనిపిస్తోంది బయట వాతావరణం చూస్తుంటే.. ఎండల ధాటికి బయటకు వెళ్లాలంటేనే భయమేస్తోంది.. లోపలే ఉన్నా.. ఎండల వల్ల డీహైడ్రేషన్, వేడి వంటివి తగ్గట్లేదు. వీటన్నింటి నుంచీ విముక్తి కలిగించే అద్భుతమైన శక్తి సబ్జ గింజలకుంది.. నల్లని ఈ చిన్న గింజలను మన ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే వేడి పరారైపోవాల్సిందే..! అందుకే వాటితో చేసే ఈ రెసిపీలను ప్రయత్నించి చూడండి..  Read More