ముత్యంలాంటి మేనిఛాయ, బంగారు రంగు కురులు, నీలికళ్లు.. అమెరికన్ బ్యూటీకి తార్కాణాలు. గాఢమైన లిప్‌స్టిక్, రంగు రంగుల ఐ మేకప్ చూసి, వారిదంతా ఖరీదైన కాస్మెటిక్ సౌందర్యమే అనుకుంటే పొరబాటే..ఎందుకంటే నేటివ్ అమెరికన్ల సౌందర్య సాధనాలు చాలా సహజమైనవి. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఎన్నో ఔషధాలని వారు సౌందర్య పోషణకు వాడతారు. ఆ రహస్యాలేంటో మనమూ తెలుసుందామా..   Read More