హలో డాక్టర్. నాకు పెళ్త్లె నాలుగేళ్లవుతోంది. మాకు ఇరవై నెలల బాబున్నాడు. మరో మూడేళ్ల వరకు పిల్లలు వద్దు అనుకుంటున్నాం. అందుకే నేను ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా కొన్ని రోజుల వరకు ఎమర్జెన్సీ పిల్స్ వాడాను. కానీ దానివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలొస్తాయని తెలుసుకొని ఐయూడీ కాపర్ టీ వేయించుకున్నాను. అప్పట్నుంచి నేను నా భర్తతో కలిసినప్పుడు మంటగా, చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోంది. దీన్నుంచి బయటపడే మార్గమేంటో తెలుపగలరు. అలాగే ఇంకా వేరే ఏదైనా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పద్ధతుంటే వివరించండి.- ఓ సోదరి  Read More