ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత అందమైన ఆడవారి జాబితా తయారు చేస్తే..అందులో టర్కీ భామలు మొదటి ముగ్గురిలో ఒకరై ఉంటారు. మచ్చలేని చందమామలాంటి ముఖ సౌందర్యం, లేత రంగు కళ్లు, హుందాతనం ఉట్టిపడే ప్రవర్తన వారి అందానికి తార్కాణాలు. వయసు పైబడ్డా వన్నె తరగని వారి అందం వెనుక దాగిన రహస్యాలను మనమూ తెలుసుకుందామా..Read more