హీ ఈజ్ బ్యాక్..!

మృత-ప్రణయ్’.. గతేడాది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపిన పేర్లివి. తన కుమార్తెను కులాంతర వివాహం చేసుకున్నాడని అల్లుణ్ణి అతి కిరాతకంగా చంపించాడు ఆ అమ్మాయి తండ్రి మారుతీరావు..more