కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా..?

శీతాకాలంలో ఇవి సాధారణమే.. వాతావరణంలో తేమ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కాబట్టి కళ్లలో కావలసినంత తేమ ఉండటానికి చిట్కాలు అందిస్తున్నాం.. చదవండి..more