చికెన్ టంగ్డీ మసాలా.. తింటే వదిలిపెట్టరు!

చికెన్‌తో చేసే వంటకాలు ఎన్ని రకాలున్నా.. వాటిని ఎన్నిసార్లు తిన్నా బోర్ కొట్టవు. ఎప్పుడూ కొత్తవి కావాలని అనిపిస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే చికెన్ లెగ్‌పీసులతో చేసే ఈ కూరను ఓసారి ట్రై చేయండి..recipe