అందమైన నెమలి తోరణం తయారుచేద్దాం..!

ఎప్పుడూ అలంకరించే మామూలు తోరణాలకు బదులుగా ఈసారి మీరే కాస్త సమయం వెచ్చించి, సృజనాత్మకంగా మంచి తోరణాన్ని తయారుచేస్తే?? చూసినవాళ్లు సూపర్ అనాల్సిందే..more