పడకగది అలంకరణ హోటల్‌రూమ్‌ను తలపించాలంటే..!

ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఖరీదైన హోటల్ రూమ్‌లో బస చేసినప్పుడు ఆ గది అందాన్ని, ఇంటీరియర్స్‌ని చూసి ఫిదా అయిపోవడం సహజమే..more