ఈ కమాండోలంటే ఉగ్రవాదులకు దడ!

సాధారణంగా పురుషులే ఎక్కువగా కనిపించే పోలీసు భద్రతా విభాగంలో మహిళలూ తమ సత్తా చాటుతున్నారు. తాజాగా మరో అడుగు ముందుకు వేసి..continue