మళ్లీ సహజీవనం చేస్తున్నట్లుంది!

ప్రేమించుకున్న ప్రతి జంట పెళ్లి దిశగా అడుగులు వేయలేకపోవచ్చు. కానీ పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి జంట కలకాలం ప్రేమికుల్లా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు..continue