పొత్తిళ్లలో పసిపాప.. ఆ వెంటనే భర్త మరణం.. వెరసి భరించలేని గుండెకోతను మిగిల్చింది ఆమెకు. తీరని వేదనతో కుంగిపోయిన ఆమె హృదయాన్ని అక్కున చేర్చుకుందో అమృతహస్తం..continue