ఇంట్లో కూర్చోమంటే.. ఫార్ములా కారు రూపొందించారు..!

ఫార్ములా కారు రేసింగ్.. ఈ పదం వినగానే చాలామంది ఇదొక పురుషాధిక్యం ఉన్న క్రీడగానే భావిస్తారు. మరి, ఇలాంటి రేసింగ్‌లో అమ్మాయిలు పాల్గొంటే..?continue