అద్దం తళతళ మెరిసిపోవాలంటే..!

అద్దంపై పడిన జిడ్డు మరకల్ని సులభంగా తొలగించి.. అద్దాన్ని తళతళా మెరిపించడానికి కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలు మనకు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందామా..continue