‘వావ్’ అనిపించే వెజిటబుల్ ప్యాటీస్..!

వివిధ కూరగాయలను ఉపయోగించి తయారు చేసే వెజిటబుల్ ప్యాటీస్ వంటి వంటకాలను ప్రయత్నించవచ్చు. మరి, ఈ ప్యాటీస్ తయారీ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..recipe