స్వర్ణంతో మెరిసింది..!

ఈ గెలుపుతో అక్టోబరులో టర్కీలో జరిగే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ పోటీలకు నేరుగా అర్హత సాధించింది.ఈ సందర్భంగా దీపిక గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు…continue