కన్నవారిని పట్టించుకోకపోతే ఇకపై ఆర్నెల్ల జైలు!

వృద్ధ తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకుండా ఉండటం లేదా వారిని వేధింపులకు గురిచేసే వారికి విధించే శిక్షను మరింత పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది..continue

Advertisements