రెండూ నాకు ముఖ్యమే..!

ప్రముఖులు ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమలో పని చేసే కథానాయికలు తాము గర్భం ధరించిన విషయం వీలైనంత వరకు గోప్యంగా ఉంచడానికే ప్రయత్నిస్తారు..continue

Advertisements