రక్తం పెరగాలి.. బరువు తగ్గాలి.. ఎలా??

నాకు నీరసం, బరువు తగ్గి.. హెమోగ్లోబిన్ పెరిగేందుకు నేను ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? దయచేసి సలహా ఇవ్వండి..continue

Advertisements