సావిత్రిగారి ఆత్మ నాలో ప్రవేశించిందేమో..!

తెలుగు వారికి ‘శైలజ’గా పరిచయమైన కేరళ కుట్టి కీర్తి సురేష్.ఇప్పుడు అందరి చేతా ‘సావిత్రి మళ్లీ పుట్టిందా’ అనిపిస్తోంది. ఈ ప్రయాణంలో ఆమెకు ఎదురైన అనుభూతులు, అనుభవాల గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చింది..continue

Advertisements