మహిళలకు ప్రత్యేకం.. ఈ పోలింగ్ కేంద్రాలు!

యావత్ దేశం ఇప్పుడు కర్ణాటక వైపు చూస్తోంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఎన్నికలు జరగడమే ఇందుకు కారణం. అంతేకాదు..continue

Advertisements