నగలు డిజైన్ చేయడానికీ కోర్సుంది..!

జ్యుయలరీ డిజైనింగ్ కోర్సుకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. చక్కటి అభిరుచి, సృజనాత్మకత వంటి లక్షణాలుంటే చాలు.. మీరు కూడా నగలను రూపొందించవచ్చు. మరి దీనికి నేను సరిపోతానా..continue

Advertisements