ఆ సావిత్రి మళ్లీ పుట్టిందా..?

మహానటి చిత్రం చూసిన పలువురు సినీ తారలు తమ అభిప్రాయాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇలా పంచుకున్నారు…continue

Advertisements