పెళ్లిగంటలు మోగేశాయ్!

గత కొద్ది రోజులుగా పెళ్లి కబుర్లతో వార్తల్లో నిలిచిన బాలీవుడ్ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్ కపూర్ మొత్తం మీద పెళ్లికూతురైపోయింది..continue

Advertisements