చెడు కొవ్వు తగ్గించే ఆహారం ఏది??

హలో డాక్టర్. మా అమ్మ వయసు 42 ఏళ్లు. ఈమధ్యే బాడీ చెకప్ చేయిస్తే చెడు కొవ్వు చాలా ఎక్కువగా ఉందని అన్నారు. మరి, దాన్ని తగ్గించడానికి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో తెలుపగలరు..continue

Advertisements