కుల్ఫీ ఫలూదా..!

కుల్ఫీతోనే ఫలూదా తయారుచేసి ఇస్తే లొట్టలేసుకుంటూ లాగించేయాల్సిందే.. మరి, దాని తయారీ విధానం ఏంటో మనమూ ఓసారి చూద్దాం రండి..recipe

Advertisements