నాకు నేనే పోటీ..!

‘పట్టిందల్లా బంగారం..’- ఈ మాట కొంతమంది కథానాయికలకు బాగా సరిపడుతుంది. ప్రస్తుతం అందాల భామ దిశాపటానీ కూడా ఇదే దశలో ఉంది..continue

Advertisements