అమ్మలానే మరోసారి..!

‘దఢక్’ సినిమాలో జాన్వీకపూర్‌ని చూసిన అందరూ అచ్చం అమ్మలానే ఉందంటూ ఆమెని అతిలోకసుందరి శ్రీదేవితో పోల్చారు..continue

Advertisements