ఇంకో పది రోజుల్లో ప్రసవిస్తాననగా…

తనకిష్టమైన రేడియోడయాగ్నసిస్ విభాగంలో పీజీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు గుంటూరు జిల్లా మాచర్లకు చెందిన డా. ప్రశాంతి మీసాల.. తన విజయం గురించి తన మాటల్లోనే..continue

Advertisements