నాకు ఆ అలవాటు లేదు..!

కథానాయికలకు సంబంధించి నిత్యం రకరకాల వార్తలు సినీపరిశ్రమలో వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని వాస్తవాలు ఉండచ్చు..continue

Advertisements