పట్టుచీరలు ఇలా పదిలం…

వాటిని భద్రపరిచేందుకు ఓ పద్ధతంటూ ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఎంతో కాలం పాటు పట్టు చీరలు చక్కగా మన్నుతాయి..continue

Advertisements