కేన్స్‌లో మెరవనున్న అందాల భామలు..!

కేన్స్.. అందాల తారలంతా పాలరాతి శిల్పాల్లా తయారై, రెడ్ కార్పెట్‌పై హొయలుపోయే అందమైన వేడుక..continue

Advertisements