గోల్డెన్ ఆఫర్..

విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ ఔట్‌లెట్ వద్ద గల ఓ ఎలక్ట్రానిక్, హోమ్ అప్లయెన్సెస్ స్టోర్‌లో గ్రేట్ ఉగాది ఆఫర్ ప్రారంభమైంది..continue

Advertisements