ఆకట్టుకున్న విమానాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్ బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ‘వింగ్ ఇండియా 2018’ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శన ఉత్సాహంగా సాగింది..continue

Advertisements