ఈ పోలీస్ బెదరదు..!

టెడ్ఎక్స్ టాక్‌లో భాగంగా ఆఫీసర్లు రాజకీయ నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఎందుకు వెనకాడతారో వివరిస్తూ.. తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలను వివరించారామె..continue

Advertisements