ఈ బార్బీలు ‘రియల్‌లైఫ్’ హీరోలు..!

పిల్లలు ఎవరైనా కాస్త ముద్దుగా, అందంగా ఉంటే చాలు.. ‘బార్బీ బొమ్మ’లా ఉందనడం మనకు తెలిసిందే. ముందు కేవలం అందమైన…continue

Advertisements