ఖీమా బిర్యానీ

ఖీమాతో మనం ఎన్నో రకాల వంటకాలను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. కానీ మటన్ బిర్యానీ తరహాలో ఎప్పుడైనా ఖీమా బిర్యానీ ప్రయత్నించి చూశారా? ఓసారి ట్రై చేయండి మరి..continue

Advertisements