మిన్నంటిన ‘మహిళో’త్సాహం!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా చిత్తూరులో పోలీసులు హ్యాకథాన్ పేరుతో భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు..continue

Advertisements