ఇప్పుడు మాకు ముగ్గురు పిల్లలు!

బాలీవుడ్ అందాల తార సన్నీ లియోనీ మరోసారి తల్త్లెంది. ఇంతకుముందే నిషా కౌర్ వెబర్ అనే ముద్దుల పాపాయిని దత్తత తీసుకొని ఆమె తల్త్లెన సంగతి తెలిసిందే..continue

Advertisements