జ్వరంగా ఉన్నా నీటిలో దిగింది..!

మహేష్ భట్. ఇటీవల ఒక టీవీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన శ్రీదేవితో తనకు ఉన్న అనుబంధం గురించి, ఆమెతో పని చేసిన అనుభవాల గురించి చెప్పుకొచ్చారు..continue

Advertisements