పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి తెస్తున్నారు.. ఏం చేయాలి??

హాయ్ మేడం.. నేను బీటెక్ పూర్తి చేశా. ప్రస్తుతం మంచి జాబ్ కోసం చూస్తున్నాను. కానీ మా ఇంట్లో వాళ్లు పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి తెస్తున్నారు..continue

Advertisements