మా విజయం మా సతీమణులదే!

కొందరు భారతీయ క్రికెటర్లు తమ సక్సెస్‌కు కారణం తమ భార్యలే అంటూ చెప్పుకొచ్చిన ఆ సందర్భాలేంటి? వారు ఆ క్రెడిట్‌ని తమ శ్రీమతులకే ఎందుకు అందించారు..?continue

Advertisements