మీ భార్యల కెరీర్‌కి అడ్డు రావద్దని మా అబ్బాయిలకు చెప్పా!

మగవాళ్లకు తమ కెరీర్ ఎంతో ముఖ్యమైనది. మరి, మహిళలకూ కెరీర్ అనేది అంతే ప్రాధానమైనదని వారు గుర్తించాలి.. అంటున్నారు చెర్రీ బ్లెయిర్..continue