అందాల సుందరికి ఓ అపురూప కానుక!

ఇవాంకా ఫ్యాషన్స్‌లో ఇప్పుడు భారతీయ సంప్రదాయానికి పెట్టింది పేరైన చీరకట్టు కూడా చేరబోతోంది. మరి ఆ సంగతులేంటో చూసేద్దామా..continue