అమ్మతనాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా!

సెప్టెంబర్ 29న సోహా-కునాల్‌ల గారాల పట్టి ఇనాయా నౌమీ ఖేమూ పుట్టింది. తన రాకతో అమ్మగా ఎంతో బిజీ అయిపోయానంటోంది సోహా..continue

Advertisements