కోల్పోయిన కాలితో ప్రపంచం చుడుతోంది..!

పాతికేళ్ల వయసులోనే క్యాన్సర్ బారిన పడినా, ఓ కాలు పోగొట్టుకున్నా.. ఏమాత్రం ఆశ కోల్పోకుండా జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది. కేవలం తాను ఎంజాయ్ చేయడమే కాదు..continue

Advertisements