చాలా రొమాంటిక్‌గా ప్రపోజ్ చేశాడు!

‘సొంతం’ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమై ఆపై ‘జెమిని’, ‘బిల్లా’, ‘సింహ’ లాంటి చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న బొద్దు గుమ్మ నమిత..continue

Advertisements