గోకుల కృష్ణుడి ప్రేమ ఇదీ..!

గోపీలోలుడు గీతలో ప్రేమ గురించి చెప్పిన కొన్ని సత్యాలను కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా మనమూ తెలుసుకుందాం.. మనసారా ఆ నీలమేఘశ్యాముడిని స్మరించుకుంటూ స్వచ్ఛమైన ప్రేమలో తరిద్దాం..continue

Advertisements