ఆ సమయంలో దూరం పెడితే జైల్లో వేస్తారు..

నెలసరి సమయంలో వారు ఇంటికి చాలా దూరంలో ఉన్న చిన్న గుడిసెలో ఉండాల్సి ఉంటుంది. రుతుక్రమం సమయంలోనే కాదు..continue

Advertisements