వీటికీ చివరి తేదీ ఉంది..

ఇంతకీ ఎలాంటి వస్తువుల విషయంలో మనం ఎక్స్‌పైరీ తేదీని పట్టించుకోం? అసలు వాటికి చివరి తేదీ ఉందా? వంటి విషయాలను తెలుసుకొందాం రండి..continue

Advertisements